Vattenmätarbrunn

Vissa fastigheter kan ha problem att ha vattenmätaren frostfritt under vintertid och då finns det en brunn man som fastighetsägare kan köpa. Det är upp till den enskilde fastighetsägaren att betala för brunnen och grävning. Föreningen står självklart för själva vattenmätaren.

Pris ink moms från 11 800kr+frakt

Se länk för alternativ, måste vara QN2,5

vattenmatare montering