Meddelande angående fakturor från Kållands Vatten & Avlopp.
P.g.a. misstag har fakturorna från VA-föreningen som skickats ut i vecka 21 felaktiga datum angivna.
Fakturorna gäller men förfallodag är 2024 06 22.
Det kommer inte att skickas ut några påminnelser eller krav förrän efter 2024 06 22
Föreningens styrelse beklagar felet och kommer att se över rutinerna för fakturahanteringen.
Styrelsen

Glöm inte att skriva medlemsnummer i ALL komunikation med föreningen.

Välkommen till Kållands Vatten, Avlopp, Bredband

Två ekonomiska föreningar i samverkan

Kallnet

Kållands Vatten och Avlopp Ekonomisk Förening ombildades 2012 och är en förening med nära 700 medlemmar vars huvudsakliga syfte är att leverera kommunalt vatten och avlopp på norra Kålland och östra delen av Kållandsö.

 Kållands Bredband Ekonomisk Förening bildades också 2012 och har ca 450 medlemmar vilka nästan uteslutande är medlemmar även i i Kållands Vatten och Avlopp.

Föreningarnas nät sträcker sig från Tolsjö i söder till Strö i väster och till de nordöstra delarna av Kållandsö i norr. Näten uppgår till totalt ca. 140 km ledningar.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Kallnet är anslutet till Lidköpings kommuns ledningsnät och
köper vatten och avloppstjänster från kommunen. Därmed
lyder föreningen under kommunens Allmänna bestämmelser Vatten och
Avlopp (ABVA). För att säkerställa kvaliteten på vattnet
måste varje medlem följa de regler som finns. ABVA går att hitta på kommunens websida samt under Dokument på denna websida.

Pump och brunn är medlemmens egendom. Sköts underhållet slipper medlemmen onödiga kostnader.

Bokföring och administration.

De båda föreningarnas bokföring och administration sköts av Dahlbergs Revision i Lidköping. Medlemmarna rekommenderas att vid frågor kring fakturering kontakta i första hand Dahlbergs.

Telefon                               0510 657 30

Besöksadress                      Sevillagatan 3, 53150 Lidköping

Viktig information! Instruktion om skötsel av villapumparna

Det förekommer att avloppssystemet sätts igen med driftsstörningar och kostnader för både fastighetsägare och förening som följd. Vanligast är stopp under våren då fritidsbostäderna tas i bruk efter vintern. De flesta stoppen kan förbyggas genom att alla fastighetsägare själva utför rengöring av avloppsbrunnen enligt följande instruktion.
Till instruktionerna pil