Bli medlem

Dokumenten som behövs finns under rubriken Dokument.

Där finns vägledning och anmälningsblankett för föreningarna.

Prislista och stadgar finns också där.

Bli medlem och få tillgång till vatten

Bli medlem i vatten och avlopp

Föreningen välkomnar fastighetsägare inom vårt område att söka medlemskap och uppkoppling till VA-nätet. Föreningen välkomnar enbart nya medlemmar som ansluter sig till både vatten- och avloppsnäten. Föreningens styrelse äger rätt att fatta beslut om medlemskap beviljas eller inte. Beslutet fattas utifrån geografiskt läge, markförhållanden och ledig kapacitet.

Under fliken ”Dokument” ovan finns det två dokument som ska användas vid ansökan;

”Vägledning till medlemskap i VA-föreningen”

”Medlemsansökan VA…..”

Bli medlem och få tillgång till Bredbandsfiber

Bli medlem i bredband

Föreningen välkomnar fastighetsägare inom vårt område att söka medlemskap och uppkoppling till Bredbandsnätet. Föreningens styrelse äger rätt att fatta beslut om medlemskap beviljas eller inte. Beslutet fattas utifrån geografiskt läge, markförhållanden och ledig kapacitet.                                                                       .

Under fliken ”Dokument” ovan finns det två dokument som ska användas vid ansökan;

”Vägledning till medlemskap i BB-föreningen”

”Medlemsansökan BB….”