Kållands Vatten och Avlopp Ekonomisk Förening ombildades 2012 (Föreningen hette tidigare Ullersund-/Öboängens vattenförening ekonomisk förening) och är en förening med nära 700 medlemmar vars huvudsakliga syfte är att leverera kommunalt vatten och avlopp på norra Kålland och östra delen av Kållandsö. I sin första form startade föreningen 2005 och redan 2006 fick de första medlemmarna vatten i sina kranar.

Föreningen tillhör en av Sveriges absolut största i sitt slag.

Kållands Bredband Ekonomisk Förening bildades 2012 och har ca 450 medlemmar och nästan uteslutande är medlemmarna i Kållands Bredband också medlemmar i Kållands Vatten och Avlopp. Ledningsnäten för vatten, avlopp och bredband har i de flesta fall samma ledningssträckning. 

Föreningarnas nät sträcker sig från Tolsjö i söder till Strö i väster och till de nordöstra delarna av Kållandsö i norr. Näten uppgår till totalt ca. 140 km ledningar.

De båda föreningarna drivs av samma styrelse och vi välkomnar nya medlemmar att ansöka om medlemskap. Styrt av läge och markförhållanden liksom av tillgänglig kapacitet kopplar de båda föreningarna upp ca. 10 nya medlemmar per år vardera.

Styrelsen för 2023 ser ut som följer:

Ordförande: Svante Cederqvist

Svante driver ett konsultföretag liksom ett nystartat äppelmusteri på Ekliden vid Frösviken på Kållandsö. Svante har varit ordförande sedan 2019 och svarar förutom för ordförandeskapet i föreningarna även för handläggning och administration av medlemskap och nyanslutningar samt kontakter med myndigheter, bank, bokföringsbyrå, revisorer och externa aktörer.

 Vice ordförande: Göran Hellerstedt

Göran är pensionerad ingenjör och bor i Odensvik på Kållandsö. Göran har ett förflutet bl.a. inom Volvo IT och arbetar med de tekniska frågorna inom Bredbandsföreningen och ansvarar även för föreningarnas hemsida och medlemsmatrikeln.

 Sekreterare: Jan Oscarsson

Jan är ingenjör och tillbringar det mesta av dagen som föreläsare på Innovatum i Trollhättan. Jan bor i Granhagen i Sunnersberg och har en mycket god kunskap om stadgar, regelverk och inte minst underlag och dokumentation av föreningens ledningar och andra anläggningar.

 Ledamot: Tobias Andersson        

Tobias är delägare i TJ Gallring AB sedan 2002. I dagsläget driver firman 2 skogsmaskiner och 2 grävmaskiner. Tobias bor på Öboängen Hästhagen.

 Ledamot:  Firyad Aziz

Firyad är tandläkare på Folktandvården i Skövde kommun och är en av de boende på Öbovik. Firyad arbetar med ekonomifrågor och med föreningarnas dokumentation.

 Ledamot: Wiktor Paulsson

Anläggningsarbetare och Lantbrukare. Bor på Jönslunda gård.
Har varit med och byggt delar av VA-nätet.

 Ledamot : Agneta Andersson

Agneta är lärare och bor på Lövhörnet på Kållandsö, d.v.s. i VA och Bredbandsnätet yttersta gräns. Agneta arbetar med information och assisterar i frågor kring hemsidan.

 Suppleant      Torbjörn Johansson.

Torbjörn är pensionerad bilmekaniker och lastbilschaufför och är den ende i föreningarnas styrelse som varit med från starten. Torbjörn är föreningens ständige service- och underhållstekniker och är en stor tillgång när det handlar om nät- och anslutningsfrågor. Torbjörn deltar alltid vid nyinstallation av VA- och bredbandsanslutningar. Torbjörn ansvarar även för föreningens lager av ledningar och reservdelar.

Suppleant        Lars Gunnar Rask

Lars-Gunnar (eller kort och gott LG) jobbar med användning av digital teknik i Lidköpings kommun. Han uppskattar tillgång till kommunalt VA och stabil fiberanslutning trots boende 15 km norr om tätorten. Bredbandet ger goda förutsättningar för distansarbete men cykelpendling till Stadshuset är bättre för hälsan. LG är suppleant i styrelsen.

Kontaktuppgifter revisorer

Funktion Namn E-post Telefon
Auktoriserad revisor Marie Dahlberg info@dahlberg-revision.se 0510 657 30
Revisor, lekman Henrik Åberg henrik.aberg@agriscandi.com 0708 257670
Revisor, lekman Anders Svensson skosvensson@hotmail.com
Suppleant revisor, lekman Jan Lidmer jan.lidmer@lidkoping.org

 

Kontaktuppgifter valberedning:

Funktion Namn E-post Telefon
Valberedning Magdalena Segerquist
Valberedning Peter Lager peter@osofina.com
Valberedning Niklas Holmqvist niclas.holmqvist@lidkoping.se