Installationsanvisning

Här hittar Ni information och installationsanvisning för avloppsbrunnen. Det som man bör tänka på är att föreningen inte tillåter några betongavloppsrör från huset till pumpbrunnen. Likaså har man dagvatten kopplat till sin tank idag så tillåter inte kommunen att något dagvatten är inkopplat i det kommunala nätet.

Några saker att tänka på för dig som fastighetsägare:

Fall från huset: Tänk på att Ni skall ha ett självfall från toaletter och tvättvatten/diskvatten ner till brunnen och fallet skall inte vara för stort så att vatten och ”fasta” partiklar separerar utan följs åt hela vägen till brunnen.

Material: Tänk på att det skall vara 110mm PVC rör mellan huset och brunnen som självfall och inte betongrör för det skadar pumpen

Intag självfall: Intaget för självfallet sitter på olika höjd i de olika brunnstyperna. Konsultera föreningens tekniker för uppgifter.

Elanslutning: Tänk på att Ni skall ha med två elkablar ner till brunnen när ni gräver självfallet, matning 3fas-5ledare+3ledare för signal och larm (här kan man lägga med ett PVC tomrör(50mm elskyddsrör med slät insida är rekommendation) med snöre i så man kan dra in kabeln efter), Kabeln skall vara en 5×2,5mm´2 som är godkänd för läggning i mark samt en 3×0.5mm¨2 kabel för styrsignal/larm, även denna skall vara godkänd för läggning i mark. Det ingår 10 meter gummikabel till pumpen så sitter brunnen närmare än 7 meter(ca 2,5m kabel går åt till pumpen i brunnen) från huset så kan man gå direkt till arbetsbrytaren utan att skarva kabeln ”på vägen”, om man måste skarva kabel så skall detta göras utanför pumpbrunnen och aldrig i brunnen eller ”på vägen” i röret. Styrenheten till pumpen är på måtten Bas=100mm, höjd 120mm, djup=75mm, det går även att sätta ett extra blixtlampa på styrenheten om man vill det men det finns en indikationslampa på den.

Pumpen kräver 380V 3-fas med en arbetsbrytare. Arbetsbrytaren skall vara tillgänglig utifrån. Har man inte jordfelsbrytare i huset så är det en rekommendation(men inget krav)att detta installeras så att pumpen får en jordfelsbrytare. Det ligger några lokala elfirmor som förslag här på hemsidan som vet vad som gäller. Här kan Ni hitta en elritning på inkoppling av pumpen.

Om din godkända elektriker inte får igång pumpen så kan det vara fel fasföljd i huset och då måste elektrikern byta plats på L1 och L2 vid arbetsbrytaren till pumpen. Detta står i den bifogade manualen till pumpen. Pumpen måste vara nedsänkt under vätska för att den skall pumpa då de inbyggda givarna måste vara under tydligt under vattenytan.

Blixtnedslag

Åskskydd

Ett åskskydd är lämpligt att installera som tex enligt bild , slås pumpen eller elektroniken till pumpen ut av åska kan det bli dyrt att åtgärda då tex inte alla försäkringsbolag tar åskskador.

Tänk på att Ni som har gamla elledingar från elskåpet(tex det som sitter på huset/stolpe) måste ibland byta matarledning från detta in till ditt elskåp i huset då ledningen/kabeln kan vara för klen, hör med din elektriker.

Takavvattning: Regnvatten från tak och takrännor får inte gå ner i brunnen utan skall vara separat ut i marken