VIKTIGT ANG FIBERBLÅSNING

2015-03-02

Viktigt meddelande till Medlemmar för fiberblåsning

Nu har vi startat blåsning av fiber och EM-Power kommer att ta kontakt för bokning i den prioritetsordning som vi tidigare meddelat.

Vid eventuellt allvarligt förhinder så kan man ringa EM-Power och Peter Nordlund på 070-655 89 90  eller mail: Peter.Nordlund@empower.eu

Viktigt att Ni då har era medlemsnummer till hands, så att han vet vem han talar med och på vilket område Ni bor.

Tänk på att eventuell ombokning kan kosta för återetablering, så försök lösa så att någon annat tar hand om att öppna och ge tillgång till Er fastighet om Ni inte själva har möjlighet.

Viktigt att slangar är indragna i huset om inte de är det så kommer EM-Power att sätta upp arbetstid på att dra in slangen och detta kommer sedan att debiteras av föreningen på de medlemmar som inte gjort indragning själva.

Vill man ha hjälp med att dra in slangen så är det inget problem utan det är i så fall bra att påpeka det för EM-Power vid bokningen, så de är förberedda men det kommer då ändå att debiteras senare från föreningen.