Val pumpleverantör samt grävning

2012-08-06

Nu har styrelsen valt Grundfos som leverantör av pumpbrunnar, Grundfos har gjort ett gediget arbete med dimisionering och dokumentation. Götene Grävtjänst har åter fått fortroendet med att gräva hela projektet.

Under närmaste veckorna skickar vi ut ett bindande avtal med de önskemål och alternativ som föreningen tillhandahålla. Alla medlemmar i gamla vattenföreningen samt de som lämnat intresseanmälan kommer att få avtal. Detta kommer även att läggas ut på hemsidan för helt nya medlemmar

Vi har nu fram till dags datum 275 intresseanmälningar på avloppet och vi har lyckat förhandla ner priset på utrustning samt grävning vilket påverkat insattspriset och kalkylen till det positiva. Nya priser kommer att uppdateras i samband med utskicket.

Plan för byggstart är under september/oktober 2012