VA samt Bredband

2015-09-02

Vatten & Avlopp

Projektet med vatten och avlopp är inne i slutfasen och det är endast två sträckor kvar att gräva vid Fröslunda och Drakberget på Kållandsö och vi förväntar oss att vara klara inom denna månad

Ingrävningsarbetet fortsätter med de som anmält ingrävning av avlopp, vatten och bredbandslang till huset och det är nu viktigt att alla kopplar på sig.

Ni som inte ordnat med ingrävning och är anslutna på stammen ansvar själva för att får ingrävt och har Ni anmält Er till Götene Grävtjänst så står Ni på turlistan för att få detta gjort.

Viktigt är att alla som är anmälda Aktivt och är anslutna på huvudstammen, kopplar på sig, för vi har sett att det blir sedimenteringar i ledningarna om de inte använda på ett tag och då får Ni själva stå för slamsugning och uppgrävning av slang i värsta fall om det är stopp i ledningen.

Vi har påbörjat servicearbetet med mellanstationerna och kommer nu att fortsätta med villastationerna och Ni kommer att bli kontaktade av Elektrodynamo från Lidköping som har åtagit sig att sköta garantiservicen på våra pumpstationer åt Grundfos.

Vi har inom kort ett möte med Grundfos och Elektrodynamo för att lägga upp planerna för hur servicearbetet skall gå till och vårt förslag är att man tar ett område i taget för att slippa fara runt på våra 60km2 stor område.

Därför kan det innebära att vissa får lite senare service och andra något tidigare serviceintervall, men viktigt att vi gör de två serviceintervallerna på garantiservicen.

Sedan är det även viktigt att Ni medlemmar sköter Era stationer och spolar av sensor och tryckvakt med jämna mellanrum för att få pumpen att fungera optimalt. Det finns en plastad A4 som Torbjörn Johnsson (0706-2508987) delar ut i samband med pumpen som instruerar Er om hur NI skall använda Er station.

Vi kommer att lägga ut en kontakt information med telefon nummer dit Ni kan ringa vid problem och om NI upplevt några problem så tar NI upp detta med teknikerna som kommer och gör servicen.

När hela projektet är avslutat och inmätt kommer vi att börja betala ut mark och skördeskadeersättning till markägare och därefter kommer vi att lämna in alla ledningsrätter till Lantmäteriet och Ni som inte skickat in Era Ledningsrätter ber vi vänligen att Ni gör det så snart som möjligt så vi kan avsluta projektet med detta.    

Bredband

Tyvärr har vi problem med dåliga svetsningar med höga mätvärden och korsade fiber på bredbandet och vi har cirka 62 stycken som är felrapporterade eller ej fått inmonterat sin mediaconverter och mycket kommer att få göras om och det tar detta tid att hitta felen och göra om arbetet och då stoppar det upp övrigt arbete. Felen är inte helt lätta att lokalisera eftersom det går genom flera brunnar och skåp och just Er fiber måste stämma hela vägen in till Lidköping och det gör att teknikerna kan behöva besvära Er flera gånger för att mäta och kontrollera Er anslutning om den ligger fel.

Beträffande Sjöskogen så skall felen vara åtgärdat, så när som på 4 fastigheter och de flesta som har önskat uppkoppling är anslutna.

Lidköping Bredband väntar på bygglov för att sätta upp en station vid Kvarnbacken som skall försörja Botten och Torpa området och tyvärr har bygglovet blivit försenat men skall var på gång och fså fort det är klart kommer Lidköpings bredband att förstärka upp dessa områden eftersom det inte räcker till med fiber som det ser ut idag.

Kolbotten 15 felsökningar, Odensvik 4 felsökningar, Ullerersund 3 felsökningar, Ullersundmarken 1 felsökning,  Djurgården 2 felsökningar, Öboängen 2 felsökningar, Bösshamn 1 felsökning Gärdeviken 1 felsökning, Nolgården klart,

I Bösshamn, Jäleviken och Gärdeviken har vi cirka 46 stycken som är klarrapporterade, men som stoppas av 6 stycken som är på samma ODF och som har något fel som de jobbar för att hitta.

Öboängen kommer att kopplas på denna veckan och NI kommer att få besöksbokning av Fasbit och Agera IT inom kort

I Gärdeviken är det 3 som inte är blåsta fiber.

EM Power har börja koppla in Fröslunda, och kommer att börja i Tolsjö och därefter kommer även att börja blåsa fiber mot Strö, Lindholmen, Spårön och Stola

Det har tagit betydligt längre tid än beräknat med bredband och vi kan bara beklaga att det skötts på detta sätt men det är inget styrelsen kan påverka utan det har varit olika omständigheter som den personal som arbetar med vårt projekt idag inte har kunnat påverka. Vi får se positivt på det att snart kommer vi att ha uppkoppling mot omvärlden precis som alla andra och då är det viktigt att det är kvalitet på utfört arbete och att våra uppkopplingar fungerar i framtiden.

Föreningen

Inom kort kommer vi att skicka ut vattenavläsning samt denna information som medlemsbrev samt lite mer information om läget med anslutningsavgifter och aktiveringsavgift för bredband

Har Ni frågor eller annat så kan ni alltid maila på info@kallnet.se eller ringa någon i Styrelsen

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Kållands VA och Bredband