Sista Datum för Stola/Strö

2013-06-02

Nu närmar sig sista datum för boende i Stola/Strö för att anmäla sig till VA-projektet, föreningen har sagt att minst 30 fastigheter skall vara anmälda för att föreningen skall gå dit. Sista datum för anmälan är 30:e juni 2013!