Meddelande från Kållands Bredbandsförening

2015-02-24

Meddelande från Kållands Bredbandsförening

För Er som inte skickat in avtal till föreningen på fiberblåsning bör göra detta omgående annars riskerar Ni att inte få inblåst fiber.

För Er som redan har fiber så är det ändå viktigt att skicka in avtalet till föreningen och Fastbit för att få ta del av Föreningserbjudandet

 

För Er som skall få fiber inblåst

EM-Power börjar blåsa fiber nästa vecka efter nedanstående prioritetsordning.

Vi kommer att ha 3 olika blåslag inom 2 veckor som jobbar med inblåsning till fastighet.

Det kommer att ske i 8 olika steg

1. Företaget EM-Power och Peter Nordlund kommer att kontakta alla för att boka tid för att blåsa in fiber i fastigheten.

2. När abonnent fibern är inblåst så kommer de att blåsa fiber i huvudstammen mellan skåp och brunnar.

3. Nästa steg blir sedan att svetsa i skåpen och brunnar och Noder

4. Därefter kommer man att ta ytterligare kontakt med respektive fastighet för svetsning och montering av fiberutrustning i fastigheten

5. EM-Power rapporterar till Lidköpings Bredband/Zekundit varje Torsdag efter att fibern är insvetsad och DB-mätt

6. Därefter kan Lidköpings Bredband tända upp respektive fiber och meddela Fastbit om att allt är klart för kommunikation.

7. Fastbit skickar ut de tjänster som Ni beställt genom det avtal Ni skickat till dem.

8. Fastbit kontaktar Er för en ½ timmas support besök och kontroll av att allt fungerar (vill NI ha mer hjälp så sker det på egen bekostnad)  Nu kan Ni börja använda de tjänster som NI beställt