Informationsmöte...

2013-03-03

....har idag hållits med fastighetsägare från Strö/Stola och Lindholmen. Ordförande i Kållands VA har hållit genomgång för de ca 45 närvarande från detta eventuella område. De har informerats om vad som gäller angående kostnader samt hur många som bör vara med från detta område(minst 30 fastigheter) för att föreningen skall gå hela vägen hit ut.