Grävning tom siste januari

2014-02-09

Nu är all grävning tom siste januari 2014 inmätt vi har totalt grävt 49 895m.

Här kan Ni sen en bild på det grävda området

Ni som har Google Earth på Eran dator kan hämta hem inmätningsfilen och "flyga" över hela den inmätta sträckan,

Klicka bara på följande länk så och välj "öppna" så öppnas den i Google Earth, Länk:Inmätning tot jan 2014

Om Ni inte har Google Earth installerat kan Ni hämta det gratis här, installera programmet och öppna sedan ovanstående länk