Förslag till nya stadgar inför årsmöte

2019-03-01

Här finns förslagen till nya stadgar i våra föreningar samt ett följebrev med lite bakgrund.

Följebrev

Förslag stadgar VA förening

Förslag stadgar BB förening