Avloppsmeddelande Tolsjö

2015-04-07

Alla medlemmar som bor inom Tolsjö och ut mot Kålland och Kållandsö kan nu ansluta sig på avloppet.

Sträckan mot Strö fram till Noreby efter Sunnersbergs kyrka fram till Pumpstation nr 15, är nu trycksatt och anslutning kan även ske här.

Tag kontakt med Entreprenörer för ingrävning samt VVS firma för anslutning av självfallet till brunnen och elektriker for inkoppling av pumpstation.

Ring Torbjörn Johansson 0762-508 987 för utlämning av pump och styrskåp, samt vattenmätare med konsol om Ni inte fått detta tidigare

Vi meddelar när fortsatt anslutning kan ske på Strö sträckan.