Här kan Ni se konstruktionen av den pumpbrunn Ni kommer att få nedgrävd på tomten. Den normala pumpbrunnen är ca 2 meter djup och ca 80 cm i diameter. Denna kommer vara nedgrävd så enbart locket syns.

Klicka på symbolen för att se konstruktionen och ytterligare info

Skötselanvisning finns att ladda ned här, denna är även utdelad i samband med utlämning av pumparna. Läs denna och följ den för att nå bästa och längsta hållbarighet av pumpen.