Enligt årsmötesbeslut och extra föreningsbeslut 2012 så får inga nya medlemma bara ansluta sig till avloppet utan måste även anslutas till det kommunala vattnet och vice versa.
_______________________________________________________________________________________________________________