Årsstämma inställd.Information finns här:

Verksamhetsberättelse 2019

Kallelse årsstämma 2020

Arbetsordning

Stadgar ska röstas om på årsstämman.

Här är dokument som innehåller stadgar för båda föreningarna samt dokument som beskriver skillnaderna från tidigare stadgar.

Önskas dokumenten erhållas via brev kontakta ordförande via info@kallnet.se

Stadgar VA 2020

Förändringar stadgar VA 2020

Stadgar BB 2020

Förändringar stadgar BB 2020