Årsstämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Kallelse årsstämma 2020

Arbetsordning

Budget Kållands VA

Budget Kållands BB

Årsredovisning Kållands Vatten Avlopp Ekonomisk förening 2019

Årsredovisning Kållands Bredband ekonomisk förening 2019

Valberedningens förslag för 2020

Motioner

Styrelsen anser att båda motionerna faller in under pågående rättsprocess.

Motionerna tas upp för behandling efter att dom fallit eller förlikning i rättsprocessen skett.

Se även punkt 14.C på dagordningen

Motion 2020 Per Holmquist

Motion 2020 Andreas Paulsson

 

Frågan om stadgar bordläggs på grund av pågånde rättslig process.

Här är dokument som innehåller stadgar för båda föreningarna samt dokument som beskriver skillnaderna från tidigare stadgar.

Önskas dokumenten erhållas via brev kontakta ordförande via info@kallnet.se

Stadgar VA 2020

Förändringar stadgar VA 2020

Stadgar BB 2020

Förändringar stadgar BB 2020