Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

Vid kommunikation med föreningen ange alltid medlemsnummer.

Senaste uppdatering 2022-06-10

Viktig information om senaste faktureringen i VA föreningen.

Vårens VA-Faktura:

Det telefonnummer som anges längst ned på fakturorna till VA-medlemmarna är fel, detta nummer används ej längre.

Rätt nummer för fakturafrågor är 0510 657 30 alternativt 070 356 10 36.

OCR:

På fakturorna till VA-medlemmarna finns ett OCR-nummer. Av olika orsaker fungerar ej alltid OCR-numret mot postgirot.

Ange OCR-numret som meddelande vid betalning istället.

Vägledning för anslutning till VA och BB föreningarna finns under fliken Dokument

Nya stadgar för båda föreningarna hittas undet fliken Dokument

 

Instruktion om skötsel av villapumparna. Viktigt!

 

Läs här om du uppmanas att koka vatten. (Information från kommun)

 

KONTAKTPERSON PÅ FÄLTET ANG UTLÄMNING AV PUMPAR/VATTENMÄTARE ETC ÄR:

TORBJÖRN JOHANSSON TEL:076 250 89 87

Kontaktuppgifter för service av pumpar

 

Nyheter

Dokument inför Årsstämma 2022

2022-04-19

Dokument inför Årsstämma 2021

2021-09-22

Information inför årsstämma 2021

Information angående stämningen av föreningen

2020-12-16

Nyheter kring stämningen

Årsmötes dokumentation 2020

2020-11-05

Dokumentation från årsmöte 2020

Nyhetsarkivet

Kommande händelser

Inga kommande händelser hittades